18000 Btu Duvar Tipi Klima

 

18000 BTU A DUVAR TİPİ KLİMA

18000 Btu  duvar tipi klima, iç mekanlarda duvara montajlanan ve geniş çaplı bir hava salınımı hayat geçiren iklimlendirme cihazları grubunda yer alır. Kapasiteleri ve kullanıcılara sunduğu özellikler ile pek çok değişik model bulunmaktadır. A++ sınıfı özelliğe sahip modeller, diğer üretimlere nazaran çok daha fazla enerji tasarrufu sağlarlar. 1930’lu yıllarda soğutucu özelliğe sahip cihazlar geliştirildiği zaman oldukça lüks bir tüketim malı olarak sayılmaktaydı. Zaman geçtikçe üretimler ve bu üretimde rol alan markalar çoğaldı ve klima kullanımı daha çok hane ve mekanda yaygınlaştı. Arz-talep döngüsü içinde, bugün içinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler çağında, daha da çeşitlenen klima tasarımları lüks bir mekanizma olmaktan da çıkmıştır. Hemen her tip yapı unsurunda kullanımına rastlandığı gibi, daha düşük maliyetli bir grafik sergilemesiyle de dikkat çekiyor.

 

18000 Btu duvar tipi klima, ısıtma ve soğutma kabiliyetini aynı bünyede bulundurur. Bu sistem, yüksek ve alçak ısı değerlerinde oldukça ileri düzey bir performans sağlar. Böylece dünyanın farklı bölgelerinde ve bölgesel iklim şartlarında kapasitesinde bir düşüş meydana gelmeden faaliyet gösterebilmektedir. Çoğu zaman iklimlendirme cihazlarında mevzubahis olan; ısı kaybı, yüksek tüketim, yetersiz kapasite ve benzeri sorunlar, ürün geliştiricilerin hassas çalışmaları sonrasında bu yeni modellerde bertaraf edilmiştir. Bunun sonucunda, birçok ısıtma sisteminin de yerini alan duvar tipi klimalar hem yerden hem bütçeden tasarruf ederek her mevsim tercih edilen cihazlar arasında yerini almıştır.

 

18000 Btu  Duvar Tipi Klima Modelleri

 

18000 Btu duvar tipi klima, bir iç ve bir dış üniteden müteşekkildir. Bunun yanında, bir dış üniteye daha fazla iç ünite bağlanabilen modeller de mevcuttur. Her bir iç ünite için bir dış ünite bağlantısı gereken birebir split klima modellerinde ise daha fazla tesisat kurulumu ve daha fazla alan işgali gündeme gelebilir. Bu bahsi geçen montajlama seçenekleri, kullanıcıların alan ihtiyacına göre adapte edilebilir. Çok bölümlü ve hücresel bir yapıya uygulanacağında, hücre birim sayısı adedince iç ünite gerekli olacaktır. Buna göre mekanizmanın ısı taşıma kapasitesi ve ek özellikleri de önem teşkil eder. Tek bir alanın ısıtılması ve soğutulması yönünde kurgulanan iklimlendirme cihazlarının montajlamasında klasik yöntemler bulunmaktadır. Bu cihaz, kolay bir kurulum ile alanlara uyarlanabilir.

 

18000 Btu A++ duvar tipi klima, genel ve spesifik özellikleri dikkate alındıktan sonra yapının ısı yükleri de hesaba katılarak tercih edilen modelin montaj aşamasına geçilir. Montajlama adımlarında en genel adımlar şu şekilde olacaktır;

 

  • İç ünite, iklimlendirme yapılacak alanda dikey duvara monte edilir.
  • Dış birim, atmosfere açık; balkon, teras, pencere altı ve benzeri bir yüzeye sabitlenir.
  • Bakır borulama hattı iç ve dış ünite arasında kurgulanır.
  • Drenaj kanalı ve izolasyon da bu ara tesisat kurulumunda önem teşkil eder.

 

Duvar tipi klimalar bugün sadece aruz edilen ısı değerlerine ulaşmakla kalmıyor mekanlarda çok daha temiz ve konforlu bir hava akım kabiliyetini sergiliyor. Ortamlarda fazla nemlenme mevcutsa nem dengeleme yaparak uzun vadede birçok cihazın bozulmasını da engellemektedir. Aşırı nemlenme, elektronik cihazlarda ve yapıların koruma duvarlarında yıpranmalar meydana getirir. Buna bağlı olarak, duvar yüzeylerinde lekelenmeler oluşturarak daha sık bakım gereksinimi duyar. Cihaz bundan başka, özel üretim filtreler sayesinde üç hayatî ihtiyacı da karşılamaktadır:

 

  1. Ortamdaki; kötü koku, duman, is ve benzeri atık hava partiküllerini emer, filtreleyerek dış ortama tahliyesini gerçekleştirir. Böylece kirli hava koşulları tamamen yok edilmiş olacaktır.
  2. Özel filtreli hava kanalları sayesinde ısıtma ve soğutma programından geçirdiği hava kitlelerini filtreler, temiz ve hijyenik şartları sağlayarak iç mekana yollar.
  3. Dış etkenler ve çevresel tesirler nedeniyle insanların iş ve yaşam alanlarına sirayet eden virüs, bakteri, mikrop ve benzeri gözle görülmeyen maddeleri yok eder.

 

Tüm bu bahsi geçen yenilikçi avantajlar, bir klima sisteminin ısıtma ve soğutma kapasitesi kadar önem taşımaktadır. Günümüzde, özellikle toplu kullanıma açık alanların hijyen standartlarına uygunluğu bir hayli önem taşımaktadır. Devlet mercileri, işletme ve kurumların temizlik seviyelerini düzenli olarak denetlemekte ve bu koşullara uymayan kurum ve kişiler cezalandırılmaktadır. Böylece bir duvar tipi klimadan hem iklim şartlarının sağlanması hem de temizlik ve hijyen koşullarına erişim bakımından verim sağlayacaksınız.

 

18000 Btu  Duvar Tipi Klima Alırken Dikkat Edilecekler!

 

18000 Btu A++ duvar tipi klima, modellere ve markalara göre değişen bir fiyatlandırmaya tâbidir. Klima cihazının üretimde ve dağıtımda beyan edilen kullanım süresi ve maliyeti doğru bir şekilde analiz edilmelidir. Klima seçimi konut ve hanelerin ihtiyaç listesinde yer alan diğer eşya gruplarının planlanmasından farklı bir sürece işaret eder. Sistem hem sayısal verilerle denk düşecek bir iç yapılanmaya hem de kullanıcının beklentisini karşılayabilecek bir düzeneğe sahip olmalıdır.

 

1800 Btu A++ duvar tipi klima tercih kriterlerine geçmeden önce, bu süreci kimden ve hangi şartlar altında sağlayabileceğinize değinmek yerinde olacaktır. Öncelikle destek sağlayacağınız birimin kalite ve yetisine dikkat etmek, fayda-zarar kombinasyonu açısından ehemmiyet taşır. Herhangi bir teknik kurgulama, teknik bilgi düzeyi yüksek bir firma nazarında hayata geçirilmelidir. Teknik bilginin göz ardı edildiği durumlarda, yalnızca görsel bir tasarım etkisiyle yapılacak tercihler, birçok sorunu da beraberinde getirir. Kapsamlı bir araştırma sonucunda cihaz tercihi yapılabilir. Bu araştırmada öncelikli kıstas, yapısal değerlerle cihaz randımanının doğru orantılı bir ivme göstermesidir. Bu niceliksel kazanımların sağlandığı modeller ayrıştırılarak, aralarından iç dekorasyonla en uyumlu tasarım tercih edilebilir. Bir klima tercihine direkt etki eden unsurlara örnek olarak aşağıdaki başlıklar verilebilir;

 

Teknik Özellikler: Bu süreç teknik bilgi ve deneyim sahibi firmalarca saptanır.
Fonksiyonel Özellikler: Her bir üretim kendi sistematiği içinde birtakım yenilikler ve trendler vadeder. Bu özellikler arasından tercih edilecek model, kişisel beklentileri karşılayacak düzeyde olmaktadır.
Taksit ve Ödeme Seçenekleri: Toplumsal ve kişisel gelir düzeyi, bir ödeme planının kurgusuna ihtiyaç duyar. Hem gelir düzeyinize hem de ödeme şartlarınıza uygun koşullar sunan bir firmadan yardım alarak bu süreci kolaylaştırabilirsiniz.
Garanti Süresi: Yine markaların üretimde koyduğu kriterlerden biri de, cihazın garanti süresidir. Bir ürün tercih ederken mutlaka bu süreyi de dikkate almalısınız.
Montajlama Seçenekleri: Her iklimlendirme mekanizması farklı bir montajlama yetisine sahiptir. Bunun sebebi, yapı tipolojilerinin karşıladığı seçeneklerin de farklılık göstermesidir.
Ücretlendirme: Genellikle ilk satın alımlarda, cihazın ve kurulumun maliyeti dikkate alınmaktadır. Fakat burada daha büyük önem taşıyan unsur, cihazın enerji tasarrufunda sağladığı avantaj olacaktır. Düşük tüketim sağlayan mekanizmalar, kullanımda oldukça kâr sağlar.

 

18000 Btu A++ Duvar Tipi Klima Arıza Kodları

 

18000 Btu A++ duvar tipi klima, dolşaımdaki gazın buharlaşması ve yoğunlaşması esasıyla çalışır. İç üniteden geçen gaz, emdiği ısı sayesinde buharlaşır. Bu ortamların soğutulması sürecinde gerekli olan yol haritasıdır. Dış ünitede bu gaz yoğuşacak ve ısıyı dışarıya transfer edecektir. Fan motorları ve kompresörler bu süreçte baş rol oyuncuları olarak nitelendirilebilir.

 

18000 Btu duvar tipi klima, dışarıdan alınan ısıyı bir takım düzeneklerden geçirerek iç ortama gönderirler. Bu faaliyet, mekanların ısıtılması esnasında gerçekleştirilir.

 

18000 Btu A++ duvar tipi klima satın alımı, montaj faaliyeti, bakımı ve ilk planlama sürecinde bizlerden yardım alabilir ve hem çevreye hem bütçeye dost bir uygulama alanı yaratabilirsiniz.