Vrf Klima Yozgat

VRF KLİMA YOZGAT

 VRF Klima Yozgat bina, konut, ofis, fabrika, alışveriş merkezi, kamusal binalar, rezidanslar, plazalar, lüks villalar ve benzeri geniş hacimli mekanların iklimlendirilmesine yönelik üretimlerden biridir. Alt elemanları ve mühendislik projeleri sayesinde yüksek bir performans sergiler.

Vrf Klima Yozgat

Bu yönüyle bir çok ülkede, popüler yapılarda tercih edilen ısıtma / soğutma sistemi olarak görülmektedir. Bu cihazı benzerlerinden ayıran bazı temel özellikler ve hem kullanıcıya hem tedarikçiye sağladığı avantajlar bulunmaktadır. HVAC mühendisleri tarafından, geniş alanlarda verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu tasarımın kullanım aşamasında sağladığı faydalar bu kadarla sınırlı değil! Örnek vermek gerekirse;

YOZGAT VRF KLİMA BAYİ

 

 • Sistem oldukça kompakttır ve en az ek ünite ihtiyacıyla üretilmiştir.
 • Dış ve iç birimler arasında, uzun mesafelerde bile kesintisiz iletişim sağlanabilir.
 • Ünitelerden birinde meydana gelen arıza, diğer birimlere etki etmez.
 • Dolaşımdaki akışkan, akıllı inverter teknolojisi ile kontrol edilir. Gerekli miktarda basınçla tüm birimlere iletilir.
 • Ticarî alanlar ve geniş mekanlar için üretilmiştir. Yeni piyasaya sürülen mini seçenekleriyle her türlü konut tipine de kurgulanabilmektedir.
 • Sadece kapalı alanların değil, açık mahallerinde havalandırılmasında kullanılmaktadır.
 • Büyük bir oranda temiz ve filtrelenmiş hava salınımı gerçekleştirir.
 • Çevreye duyarlı bir mekanizmadır. Atmosfere ve ozon tabakasına zararlı bir gaz üretimi gerçekleştirmez.
 • İç ortamlarda ısıyı muhafaza eder ve ısı kaybından oluşan aşırı enerji tüketimine engel olur.
 • Her bir oda / ofis / birim için ayrı kumanda edilebilme özelliği bulunur. Böylece ihtiyaç duyulmayan alanlarda sistem kapalı konumda bırakılabilir.

VRF KLİMA SİSTEMLERİ

VRF Klima Yozgat bu ve benzer birçok farklı yenilikle sürekli gelişim gösteren bir endüstridir. Bu bağlamda, hem global piyasada hem de ülke genelinde oldukça üretim ve kullanım sahası bulmaktadır. Sistemin yapılara adapte edilmesi oldukça az alan kullanımı ve sade bir montajlama sürecine ihtiyaç duyar. Montaj seçenekleri oldukça esnektir. Yapıların dış yüzeylerinde fazla görsel bozukluğa yol açmadan, rahatlıkla her tip bina oluşumunda düşünülebilecek çözümlerden biridir.

 

VRF KLİMA ZONGULDAK

 

            Zonguldak VRF klima ısıtma / soğutma / havalandırma ,Fluo ısı pompası ve iklimlendirme seçenekleri arasında en sofistike sistemdir. Sistemi karmaşık yapan; çalışma düzeni ve sağladığı imkânların üretim aşamasında yarattığı girift programlamadır. Fakat kullanımda ve yapı unsurlarına montajlanmasında tam tersi bir oranda kolaylık sağlar. Sistem küresel pazarda çeşitli tipolojiler gösterir. Bunlar;

 

 • Isı Pompası Sistemleri
 • Isı Geri Kazanım Sistemleri

 

Bahsi geçen bu tipolojiler, bazı farklı özellikleri içerir. Özellikle ısı geri kazanımlı olarak tasarlanmış olan Heat Recoveri VRF, aynı akışkanın bir bölgede ısıtma ihtiyacını karşılaması ve diğer birime soğutma işlevini görmek üzere transfer edilmesi anlamına gelmektedir. Bu da; aynı mahâlde farklı iklim ihtiyaçlarının tek bir bünyeden karşılanmasına olanak sağlar. Özellikle bazı ticarî yapılanmalarda bu ihtiyaç gündeme gelmektedir. Ürünlerin ve ortamların karakterine göre, hücreler arasında sıcak / soğuk iklim tipleri gerekli olabilmektedir.

 

Zonguldak VRF sistemleri bütünsel bir bakış açısıyla ele alındığında, sistemi meydana getiren ana ögeler şu şekilde karşımıza çıkar.

 

 • Dış ünite
 • İç birimler
 • Tesisat boruları
 • Aksesuarlar
 • Kontrol mekanizmaları

 

VRF KLİMA AKSARAY

 

            Aksaray VRF klima birden fazla iç fanın, tek bir yöneticiye bağlaması suretiyle çalışır. Böylece çok parçalı alanlarda tek bir kurulum ile, iklimlendirme ihtiyaçları karşılanmış olur. Her bir iç fan, kendi içinde özel olarak ya da dış ünite tarafından kumanda edilebilir. VRF sistemde yer alan kompresörlerin hızı istenilen seviyeye getirilebilir. Bu hızlı kompresörler ve inverter muhtevası sayesinde, kullanımda aşırı bir güç ve enerji tüketimi göstermezler. Kurulum aşamasında diğer iklimlendirme seçeneklerinden daha yüksek bir maliyet gerektirse de, kısa zamanda sağladığı tasarruf sayesinde bu açığı kapatacaktır. Uzun vadede çok daha kârlı bir uygulama olarak göze çarpar.

AKSARAY VRF SİSTEMİ

 

Aksaray VRF sistemleri farklı iç mekanlarda, fan hızı ve panjurlama seçenekleri arzu edilen şekilde düzenlenebilir. Bu sistemin temel amacı; bir merkezden olabildiğince fazla birime, eşit performans sağlamak ve bunu yaparken her birimde meydana gelebilecek gereksinimlere cevap verebilmektir. Bir merkezin yönetimi altında işlev gösteren birimlerin, tek tip çalışma düzenine sâhip olması hiçbir durumda avantaj getirmez. Ancak bağımsız birimler ile, istenilen konfor düzeyi sağlanmış olacaktır. İşte bu üretim, öncelikli olarak bu hedef doğrultusunda imâl edilmiştir.

 

VRF KLİMA BAYBURT

 

            Bayburt VRF klima sistem yapılanmaları çeşitli farklılıklar gösteren bir boru donanımına sâhiptir. Bu ayrıcalığı bir çok mekana uyum sağlamasını mümkün kılarken, yapılara göre VRF tercihlerinin de doğru bir şekilde planlanmasını gerekli kılmaktadır. Boru kapasitesini analiz ederken, kot farkı ve dış kondensin fan bobinlerine olan mesafesi hesaba katılmalıdır. Üreticiler tarafından belirlenen sınırlar bu noktada belirleyici olacaktır. Verimin düşmemesi ve sistemin bütünüyle tam kapasiteli bir çalışma göstermesi için, üretimde yazılıma eklenen bu bilgiler önem teşkil eder.

 

Bayburt VRF sistemleri nasıl ki diğer HVAC sistemlerinden ayrılıyorsa, kendi içinde de farklılıklar arz etmektedir. Özellikle kompresör sayısı bu konuda etken bir donedir. Bunun yanı sıra mekanizmanın türleri de yine alt kümelerin oluşmasına etki eden unsurlar arasında yer alır. Kompresör sayısına ve tipine göre yapılabilecek tasnif şu şekilde olmaktadır;

 

 • Tek Değişkenli Hız Kompresörü
 • Değişken Hızlı Kompresör Plus – Sabit Hızda Kompresör
 • Çok Değişkenli Hız Kompresörleri

 

Bu nitelendirme dışında, fonksiyonel olarak da farklı tipolojiler sergileyen sistem; en doğru kurgulama ile yapılarda yüksek konfor seviyelerine ulaşabilir. Çok değişkenli hız kompresörlerinde yedekleme olanağı bulunmaktadır. Böylece işlevini yerine getirmeyen bir kompresörü, diğerleri kamufle edecek ve programda aksama olmayacaktır. Özetle, her bir detayı düşünülmüş bu üretim, son yıllarda gittikçe artan bir nicelikte tercih edilmeye devam etmektedir. Çevresel ve ekonomik faktörleri hesaba katan mekanizma, aynı zamanda en hızlı ve verimli çalışma düzenini sağlamak amacıyla planlanmıştır.

 

VRF KLİMA KARAMAN

 

            Karaman VRF klima bir yapıya uygulanması planlanırken, yapı ögelerinin çözümlenmesi ve kullanıcı kriterlerinin belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Büyük binaların iklimlendirilmesinde seçilen VRF sistemi ile, daha minimal bloklarda tercih edilen sistem birbirinden farklılık gösterir. Borulama mesafesi ve fan ünite sayısı bakımından, alanın ebadı dikkate alınmalıdır.

Vrf Klima Yozgat Servisi

Variable Refrigerant Flow (VRF), bir dış hacim ile birkaç buharlaştırıcının bağlanması yoluyla oluşturulan çok parçalı bir sistemdir. Konvansiyonel ünitelere kıyasla %15 dolaylarında daha yüksek verim sağladığı belirtilmektedir. Geniş çaplı oluşumlarda bu oranın daha yüksek seviyelere çıkabildiği biliniyor. Soğutucu akışkan boru hattı uzun mesafelere kadar, ısıtma / soğutma faaliyetlerinde aksamaya yol açmaz. Karaman VRF sistemleri bünyesinde, sadece soğutma, ısı pompalama ve ısı geri kazanımlı olarak farklı türler bulunmaktadır. Isı Pompası Sistemleri tüm mahâllerde ısıtma ve soğutma yüklerini karşılar. Fakat burada bilinmesi gereken nokta, bu ısıtma ve soğutma işlevlerinin eş zamanlı olarak karşılanmadığıdır. Bu özelliği barındıran tip, Isı Geri Kazanımlı sistemlerdir.

 

Vrf Klima Yozgat ALYATEK, VRF sistemlerinin yapılara planlanması ve uygulanması aşamasında doğru teknik çözümler sunar. Hangi tipolojinin mekânınıza daha verimli olacağını saptar ve gerekli donanıma sahip personelleriyle süreci başarılı bir şekilde sonuca erdirir. Her türlü HVAC sistemleri hakkında danışmak ve talepte bulunmak için 7/24 müşteri destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

http://vrfklimabayi.com                 http://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!