vrf klima sistemi

VRF KLİMA SİSTEMİ

VRF klima sistemi, birçok iç ünitenin tek bir dış üniteden beslenebilmesi ve oldukça iyi enerjinin elde edildiği klima sistemidir. Klasik klimalarda düşük kapasite sıkıntısından dolayı, birçok dış ünitenin kurulumu gerekebilir. Ancak, VRF klima sistemlerinde tek bir dış ünite ile birçok iç ünite yönetilebildiğinden, büyük ölçüde alan tasarrufu sağlar.

VRF KLİMA SİSTEMİ

Hem yüksek performansı hem de daha az malzeme ile fazla iş yükünün ele alınabilmesi oldukça önemli kullanım rahatlığı sağlamaktadır.VRF klima sisteminin tasarımını incelediğimizde, son derece üzerinde çalışıldığını ve gelişigüzel tasarlanmadığını görmekteyiz.

VRF KLİMA PROJESİ

VRF klima sistemi tasarımı sayesinde, yüksek binalarda da kat farkı problemi ortaya çıkarmaz. İnşa edilen yeni binalarda sağlamlığın yanı sıra görsellik de oldukça ön plana çıkmıştır.

Hatta görselliği bozmaması adına, yeni binalara birçok kural getirilerek daire sahiplerine bildirilmiştir. VRF klima tasarımı sayesinde binaların dekorasyonuna zarar verilmeden kolay şekilde kurulum gerçekleştirilebilmektedir.

EN UYGUN VRF KLİMA

 

VRF klima tasarımı yapılmadan önce birtakım incelemeler yapılarak tespitler elde edilir. Elde edilen bu tespitler ile birlikte tasarım konusunda karar verilir. Mühendisler tarafından gerekli veriler elde edilerek tasarım planlanır. Mühendislerin VRFklima tasarımı için dinleyecekleri durumun en başında, binanın mimari projesini incelemek gelir.  Bu hususta kat planlarına bakılır, cephe görünümünün nasıl olduğu incelenir.

VRF KLİMA MALİYETİ

Vaziyet planlarına bakılır. Bu doğrultuda yapılan inceleme oldukça önemlidir. İkinci olarak, binanın yapısal özellikleri dikkate alınır. VRF klima sistemi tasarımı için oldukça önem arz eden bir özelliktir. Mühendisler, binanın yapısal özelliklerini incelerken, duvar yapısına, tavan kalınlığına ve bu yapılarda kullanılan malzemelere, pencere yapısında kullanılan çerçevelere, camın sızdırmazlık özelliğine, çatı yapısına, izolasyonun olup olmadığına ve izolasyonun ne kadar sağlam olduğuna bakarlar.

VRF DIŞ ÜNİTE FİYATLARI

Bu tespitler ile birçok veri elde eden mühendisler VRF klima sistemi tasarımını da ona göre yaparlar. Binanın fiziksel özelliklerinin yanı sıra, binanın bulunduğu konum da dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Bulunduğu şehre ve yere göre binanın sıcak ve soğuğu ne derece alabileceği ve bunun yanında rüzgârın esme yönü, binanın korunma durumu gibi özellikler iyi şekilde incelenir. VRF klima sistemleri tasarımı yapılırken, hangi amaca hizmet edeceğinin de büyük önemi vardır. Çünkü VRF klima sistemi, amacına uygun kullanıldığında oldukça yarar sağlar ve sağlıklı bir alan elde etmenize yardımcı olur.

Bunun için mühendisler, Fluo VRF klima sistemi tasarımı yapacağı zaman, binanın hangi amaçla kullanılacağını da bilmelidirler. Bina, okul, hasta hane, fabrika gibi kullanım alanlarından hangisine hizmet edecekse, Fluo VRF klima sistem tasarımı da buna göre yapılacaktır. Mühendislerin tespit edeceği bir diğer nokta da kapasite ve kullanılacak cihazın türüdür.

Bu da VRF klimanın uygulanacağı alanın tavan yapısına göre değişim gösterebilmektedir.Fluo vrf klima sisteminin tasarımı en başta ince elenip sık dokunarak yapılması gereken önemli bir işlemdir. Çünkü daha sonra yer değişimi ya da kapasite artırımı gibi özellikler eklenemeyeceğinden, yapılacak doğru tespitler büyük önem arz eder. VRF klima sistemi tasarımı tespitleri yapılırken, binanın kapasitesinin belirlenmesi yapılacak tasarım ile ilgili son derece kolaylık sağlar. Kapasite hususunda, binanın yapısı ve kullanıcının ihtiyaçları dikkate alınır. Isı yükünün yanı sıra, güvenlik faktörü de dikkate alınır.

VRF klima sistem tasarımında çevresel etkenlerin incelenmesi de oldukça önemlidir. Binanın ısınma ve soğuması, iç dış sıcaklık hesaplanarak tasarım yapılır. Genel sistem tasarımı da incelenerek VRF klima sistemi tasarım yapısı ortaya çıkarılabilir. Bu hususta da dış ünite kapasitesine, yükseklik farklarına ve boru uzunluklarının nasıl olacağına bakılarak gerekli incelemeler yapilabilmektedir.