vrf klima fiyatları.

VRF KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 EUROVENT  belgesi   olmayan dosya (Yeşil renkli uluslar arası sertifika.) incelemeye alınmayacaktır.  Bahse konu belgenin firmanın kendi adına ve projede gecen  ürünleri kapsamalıdır.

 

DIŞ ÜNİTELER :

22,4 kW soğutma kapasitesinden 150 kW soğutma kapasitesine(Dış hava sıcaklığı 35 °CKT, iç hava sıcaklığı 27°CKT ve 19°CYT) 25,0 kW ısıtma kapasitesinden 150kW ısıtma kapsitesine kadar (dış hava sıcaklığı 7°CKT ve 6°CYT, iç hava sıcaklığı 20°CKT) hava soğutma kondenserli, -5°CKT ve +43°CKT dış ortam sıcaklık aralıklarında soğutma; -20°C ve +15°CYT dış sıcaklık aralıklarında süreki ısıtma özelliği (Contionus. Heating) olan dış ünite.

 

 • -5°CKT ve +43°CKT dış ortam sıcaklık aralıklarında soğutma; -20°C ve +15.5°CYT dış sıcaklık aralıklarında ısıtma yapabilmelidir.
 • Elektrik kontrol paneline haiz, mikroprosesör kontrollü,  DC inverter olmak üzere bir adet kompresör içeren ve kompresörlerin tamamı DC İnvertör  kompresörlü olmalıdır.
 • 1adet modüler kabinden oluşmalı.
 • Yağ dengeleme tesisatı gerektirmemelidir.
 • Kablolama ve borulama problemlerini belirleyip uyarıda bulunma merkezi kontrole ve bina işletme sistemine adaptasyon imkânı vermelidir. Bakır borulamanın dış üniteye çeşitli yönlerden girişine imkân vermelidir.
 • Dış ünite bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø19,1 mm, likit hattında Ø9,52 mm olan, inverter kontrol ile %10-%100 arasında kapasite kontrolü yapabilen,  kendi kendine arıza teşhis fonksiyonu bulunmalıdır..
 • Güvenlik ekipmanları olarak alçak – yüksek basınç sensörleri, aşırı akım rölesi, inverter kompresör aşırı yük koruyucusu, sıcaklık fonksiyon sensörleri ve sigortalar bulunduran, özel geliştirilmiş yağ geri dönüşüm ve defrost sistemlerini barındırmalıdır.
 • Gece düşük ses seviyesinde çalışabilme özelliği, gerektiğinde %200’e kadar kapasite kullanım imkânı, çevreye zarar vermeyen kurşunsuz elektronik kartlar, ozon tüketme katsayısı sıfır olan R-410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili sistem olmalıdır.

GENEL OLARAK

-         ESEE DEĞERLERİ; Projesinde ki her dış ünite için,  7,0 ve üzeri olmalı.(Sezonsal  - yıllık elektrik tüketimi oranı)  

 • İç ünite ile dış ünite arası maksimum kot farkı 90 m, maksimum borulama mesafesi (kritik hat uzunluğu) 165m, eşdeğer boru uzunluğu ise 190 m’ ye kadar ulaşabilmeli, toplam borulama mesafesi 1.000 m olmalıdır.
 • Sistemdeki bir dış ünite ya da dış ünite grubuna bağlı en alttaki iç ünite ile en üstteki iç ünite arası kot farkı 15 metre olmalıdır.
 • Sistemdeki ilk branşmandan sonra çekilen en uzun hat (en uzak iç ünite borulama mesafesi) 40 m’ ye kadar çıkabilmelidir. 
 • Cihazların 01.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren RoHS direktiflerine uygun olduğu belgelenmelidir.
 • Cihazlarda; konut ve insanların toplu yaşadığı mahallerde kullanılabilmesi için insan ve çevreye zararlı olan;
 • Kurşun, kadmiyum, civa, kromlu hexavalent, polybrominated biphenils, polybrominated diphenylether gibi maddeler kullanılmamış olmalıdır.
 • Dış ünite çıkış bağlantısı olası gaz kaçaklarına karşı rakorlu değil, kaynaklı yapılmış olmalı ve açma kapama(shut off) valfı ile sistemden ayrılabilmelidir.
 • Bir dış ünite grubuna 64’ e kadar iç ünite bağlanabilmelidir.
 • Servis hizmetinde hızlı çözüm bulunup onarım yapılabilmesi için son 5 dakikadaki en son veriler hafızada saklanabilmedir.
 • Kontrol sistemi olarak kablolu kumanda ve merkezi kumanda kullanılmıştır.
 • Bu kontrol sistemi kullandığında ayrıca yangın ikazları da algılanıp sistemi komple kapanması mümkün olacaktır. Bu sistem ile ilave ara bağlantısıyla aydınlatma sistemi de kontrol edilebilmelidir.
 •  

İÇ ÜNİTELER

TAM DÜZ KASET TİPİ

Tam Düz Kaset Tipi

2,2 kW’tan 5,6kW’a kadar kapasitelerde soğutma ve 2,5 kW’ tan 6,3 kW’a kadar ısıtma kapasitesinde; (Soğutmada 27°CKT, 19,5°CYT iç ortam sıcaklığı, 35°CKT dış ortam koşullarında, ısıtmada ise 20°CKT iç ortam sıcaklığı, 7°CKT ve 6°CYT dış ortam koşullarında) iç ünite.

 • Direkt tahrikli, statik ve dinamik balansı sağlanmış fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.
 • Küçük tüplü ısı eşanjörü, DC fan motoru ve drenaj pompası sayesinde düşük enerji tüketimine sahip olmalıdır.
 • Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.
 • Yüksek fan hızında 9 m³/dk hava debisine ve 32 dB(A) ses seviyesini geçmemelidir.
 • Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.
 • Tavana tam düz gelecek şekilde entegre edilebilmelidir veya mimari asma tavana silme şekilde yerleştirilebilmelidir.
 • Opsiyonel kızılötesi hareket sensörü ile 15 dakika boyunca mahalde kimsenin olmadığı tespit edilirse, ısıtma modu için bir minimum sıcaklığa veya soğutma modu için maksimum sıcaklığa erişilene kadar ayar sıcaklığı değiştirilebilmelidir.
 • Geri ayar işlevine sahip olabilmeli, mahalde 1 saat boyunca kimsenin bulunmadığı tespit edildiğinde iç ünite, sıcaklığı ön ayar değerinde koruyabilmelidir.
 • Hava akış kontrolü yapabilmeli, hava akışını odada kimsenin olmadığı bölgelere yönlendirebilmelidir.
 • Opsiyonel olarak zemin sensörü bulunmalıdır. Ortalama zemin sıcaklığını belirleyerek, tavanla zemin arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlayabilmelidir.
 • Uzaktan kumanda ile istenildiği zaman bir veya birden fazla kanat kapatılabilmelidir.
 • Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.
 • Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında ø12,7 mm, likit hattında ø 6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.
 • Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 750mm ye kadar basabilmelidir.
 • R-410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili tam düz kaset tipi iç ünite olmalıdır.

 

4 YÖNE ÜFLEMELİ KASETLİ TAVAN TİPİ

4 Yöne Üflemeli Kasetli Tavan Tipi

2,2 kW soğutma kapasitesinden 5,6kW soğutma kapasitesine ve 2,5 kW ısıtma kapasitesinden 6,3 kW ısıtma kapasitesine; (Soğutmada 27°CKT, 19,5°CYT iç ortam sıcaklığı, 35°CKT dış ortam koşullarında, ısıtmada ise 20°CKT iç ortam sıcaklığı, 7°CKT ve 6°CYT dış ortam koşullarında) iç ünite.

 • Direkt tahrikli, statik ve dinamik balansı sağlanmış fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.
 • Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.
 • Yüksek fan hızında 9m³/dk hava debisine ve 30 dB(A) ses seviyesine,
 • Çalışma voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir.
 • Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.
 • Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında ø12,7 mm, likit hattında ø6,4 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.
 • Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 750mm ye kadar basabilmelidir.
 • R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili 4 yöne üflemeli kaset tipi iç ünite olmalıdır.

 

2 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ

2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi

2,2 kW soğutma kapasitesinden 14 kW soğutma kapasitesine ve 2,5 kW ısıtma kapasitesinden 16kW ısıtma kapasitesine;  (soğutmada 27 °C KT, 19.5 °C YT iç ortam sıcaklığı, 35 °C KT dış ortam sıcaklığı  koşullarında, ısıtmada ise 20 °C KT    iç ortam sıcaklığı, 35 °C KT ve 6 °C YT dış ortam sıcaklığı koşullarında ) iç ünite

 • Direkt tahrikli, statik ve dinamik balansı sağlanmış fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır.
 • Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.
 • Yüksek fan hızında 7,0 m³/dk hava debisine ve 33 dB(A) ses seviyelerinde olmalıdır.
 • Gerekli yüke göre otomatik hava akışı sağlayabilmelidir.
 • Kablolu kumanda ile bir veya daha fazla kanat kapatılabilmelidir.
 • Çalışma voltaj aralığı 230 volt olabilmelidir.
 • Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen, non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.
 • Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında Ø12,7 mm, likit hattında Ø6,35 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir.
 • Montaj için gerekli olan tavan boşluğu 600 mm.yi geçmemelidir.
 • Drenaj pompası ile suyu tavan arasında 600mm ye kadar basabilmelidir.
 • R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili iki yöne üflemeli kaset tipi iç ünite olmalıdır.
 • Sadece ön panel sökülerek bakım işleri gerçekleştirilebilmelidir.

KUMANDALAR

1.      Kablolu ve Kablosuz Uzaktan Kumanda

 • Tek bir kumanda ile 16 iç üniteye kadar kumanda edilebilmelidir.
 • İç ünitenin açma-kapama, sıcaklık ve fan devri ayarı, ısıtma soğutma seçimi gibi bütün fonksiyonları ayarlanabilir olmalıdır.
 • Zaman ayarı yapılarak, önceden ayarlanan bir saatte start/stop, on/off ayarı, program ayarı yapılabilmelidir.
 • Haftalık program ayarlanabilmelidir.
 • İç ünitelerin flapları ayarlanabilmelidir.
 • İç ünite fan hız kontrolü yapılabilmelidir.
 • Filtre kirlilik işareti kumandadan görüntülenebilmelidir.
 • Kumandadan test çalıştırması yapılabilmelidir.

 

2.      Web Erişimli Merkezi Kumanda

 • 150 adete kadar aynı veya farklı tiplerdeki iç ünitenin bütün fonksiyonlarını kontrol edebilen merkezi kumanda
 • Dokunmatik renkli lcd Panelli kumanda olmalıdır.
 • Otomatik gece ayar modülüne sahip özellikte olmalıdır.
 • Tek bir kumanda ile 50 iç üniteye kadar kumanda edilebilmeli, Opsiyonel olarak ilave edilebilen adaptör ile toplam 150 iç ünite ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.
 • Opsiyonel olarak enerji Paylaşım imkânı sunmalı, bu sayede bir dış ünite grubuna bağlı tüm iç ünitelerin ayrı ayrı enerji harcamaları hesap edilebilmelidir.
 • Opsiyonel olarak verilen ve bilgisayardan kullanılan bir software ile, internet üzerinden veya network ağı ile bir merkezden başka bir yerdeki (binadaki) tüm iç ünitelerin kumanda üzerinden yapılabilen tüm ayarları aynı şekilde yapılabilmelidir. (şirket içi bağlantı, uzak bir noktadan bağlantı, ınternet üzerinden bağlantı, kişiye özel internet erişimi, birden çok binanın kontrolü)
 • Açık bir arayüz ile mevcut bina yönetim sistemlerine bağlanabilmelidir.
 • Otomatik ısıtma/soğutma geçişi yapabilmeli, çalışma bilgilerini hafızada tutabilmelidir.
 • 220 volt – 50 Hz elektrik değerlerinde çalışabilmelidir
 • Non-polar iki hatlı bir kablo ile iç üniteler ve dış üniteler arasındaki iletişimi sağlayabilen, zonlama ve grup kontrolü yapabilmelidir
 • Çalışma şeklini ayrı ayrı belirleyebilmelidir.
 • Bütün iç ünitelere aynı anda çalış veya dur komutu verebilmelidir
 • Çalıştığını veya durduğunu veya arızaya geçtiğini ışık ikazları ile belirtebilmelidir
 • Toplamda 2000 metre kablolamaya izin verebilmelidir
 • Kumandalara tanınan yetkilerin durumunu gösterebilme ve öncelik sırasını belirleme imkânı sağlayabilmelidir. 
 • Sistem harici ekipmanları Opsiyonel olarak kontrol imkânı olmalıdır. (pompa, aydınlatma, v.s..)
 • Şifre koruması olmalıdır.
 • VRV sistem dışındaki (aynı marka olması şartıyla) klimaları da kontrol edebilmelidir.

 

BAĞLANTI ELEMANLARI

Refnet Jointler

Boru tesisatı için iç ünitelere gaz geçişini sağlayan farklı bakır boru çapları için değişik çaplarda kesitleri bulunan ısı izoleli refnet bağlantı elemanı olmalıdır

VRV/VRF/ Sistemlerinin Branşmanları Ve Bakır Borulaması

Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır.

       Borulama bağlantıelemanı(Joint) firmanın orijinal üretiminden olmalı.

DİĞER HUSUSLAR

 • Alınacak olan cihazlarda kullanılan malzemeler ISO 9001 ya da TSE belgeli olacak, üretici firma servis teşkilatına sahip olacaktır.
 • Cihazlar, kadrosunda, mühendis ve teknisyen/teknikeri bulunduran, benzer işlere ilişkin referans verebilecek, işi yapabilecek araç ve makine teçhizatı olan firmalardan temin edilecektir.
 • İşi yapacak olan firmanın sanayi ve ticaret bakanlığından alınmış satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi, garanti belgesi ile ISO 9001:2000 belgesi ve TSE den alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesi olacaktır.
 • İhaleye katılacak firmalar benzer işleri yaptığını belgeleri ile kanıtlayabilecektir.
 • Uluslararası metrekaredeki maksimum gaz limit standardını sağlamalıdır.
 •  

 

Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı  frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri  280-1100 pozuna uygun olacaktır.

280-1100 pozu

Onaylı projesine uygun olarak belirtilen kapasitelere göre , bir dış üniteye değişik tip ( kaset, tavan, kanallı, yer, duvar tipleri vb ) birden çok sayıda iç ünitenin bağlanabilen, soğutma ve heat-pump olarak ısıtma yapabilen, değişken soğutkan debili klima sisteminin temini montajı, çalışır halde teslimi. Herbir dış ünite; kendisine bağlı iç ünitelerin içinde bulunduğu mahalin ihtiyacı olan soğutkan miktarını belirleyerek göndereceği sinyal ile alacağı bilgi doğrultusunda sisteme gönderilmesi gereken soğutkan miktarını değiştirerek, kapasite kontrolü yapabilecek , iç ünitelerinde kapasite kontrolü elektronik genleşme vanaları ile yapılırken, dış üniteler iç üniteden alacakları sinyal ile ihtiyaç duyulan soğutkan miktarını belirleyecek, mikro işlemcili kart vasıtası ile sisteme değişken debide soğutkan gönderebilecek, sistemde kullanılacak soğutkan ozon tabakasına zarar vermeyen çevre dostu R410 A olacaktır. Drenaj boruları ilgili tesisat pozlarından, Panosu ve güç ve sinyal kabloları elektrik işleri birim fiyatlardan hesaplanacaktır.

Vrf klima projelerinize uygun fiyat için hizmet verdiğimiz bölgeleri inceleyebilirsiniz.

Adana Vrf klima,

Adıyaman Vrf klima,

Afyonkarahisar Vrf klima,

Ağrı Vrf klima,

Amasya Vrf klima,

Ankara Vrf klima,

Antalya Vrf klima,

Artvin Vrf klima,

Aydın Vrf klima,

Balıkesir Vrf klima,

Bilecik Vrf klima,

Bingöl Vrf, klima,

 Bitlis Vrf klima,

Bolu Vrf klima,

 Burdur Vrf klima,

Bursa Vrf klima,

Çanakkale Vrf klima,

Çankırı Vrf klima,

Çorum Vrf klima,

Denizli Vrf klima,

Diyarbakır Vrf klima,

Edirne Vrf klima,

Elazığ Vrf klima,

Erzincan Vrf klima,

Erzurum Vrf klima,

Eskişehir Vrf klima,

Gaziantep Vrf klima,

Giresun Vrf klima,

Gümüşhane Vrf klima,

Hakkari Vrf klima,

Hatay Vrf klima,

Isparta Vrf klima,

İçel [Mersin] Vrf klima,

İstanbul Vrf klima,

İzmir Vrf klima,

Kars Vrf klima,

Kastamonu Vrf klima,

Kayseri Vrf klima,

Kırklareli Vrf klima,

Kırşehir Vrf klima,

Kocaeli Vrf klima,

Konya Vrf klima,

Kütahya Vrf klima,

Malatya Vrf klima,

Manisa Vrf klima,

Kahramanmaraş Vrf klima,

Mardin Vrf klima,

Muğla Vrf klima,

Muş Vrf klima,

Nevşehir Vrf klima,

Niğde Vrf klima,

Ordu Vrf klima,

Rize Vrf klima,

Sakarya Vrf klima,

Samsun Vrf klima,

Siirt Vrf klima,

Sinop Vrf klima,

Sivas Vrf klima,

Tekirdağ Vrf klima,

Tokat Vrf klima,

Trabzon Vrf klima,

Tunceli Vrf klima,

Şanlıurfa Vrf klima,

Uşak Vrf klima,

Van Vrf klima,

Yozgat Vrf klima,

Zonguldak Vrf klima,

Aksaray Vrf klima,

Bayburt Vrf klima,

Karaman Vrf klima,

Kırıkkale Vrf klima,

Batman Vrf klima,

Şırnak Vrf klima,

Bartın Vrf klima,

Ardahan Vrf klima,

Iğdır Vrf klima,

Yalova Vrf klima,

Karabük Vrf klima,

Kilis Vrf klima,

Osmaniye Vrf klima,

Düzce Vrf klima,