Gemi soğutma sistemleri

Gemi Soğutma Sistemleri

Gemi Soğutma Sistemleri  ,Bir taşıt bünyesinde yer alan iklimlendirme cihazları, konforlu seyahatlere olanak tanır. Deniz taşıtlarında ise hava dengeleyici sistemler, en elzem ihtiyaçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

gemi klima ssistemleri

Gemi Soğutma Sistemleri Nelerdir?

Gemi klima sistemleri sektörde yer alan bir çok taşıt türüne hitap etmektedir. Açık deniz endüstrisinde kullanılan gemiler, deniz kuvvetlerine ait vasıtalar, feribotlar, ticarî nakil gemileri, şahsî yatlar ve yolcu taşıma gemileri gibi pek çok üretimde; ısıtma ve soğutma yöntemleri uygulanabilir.

Gemi Soğutma Sistemleri servisi

İnsan ve yük taşıyan endüstriyel gemilerden, turizm amaçlı seyahat gemilerine kadar birçok tasarımda havanın iklim şartlarına göre dengelenmesi önem teşkil etmektedir. Şehir içi hatlarda da sıcak mevsimlerde soğutma ihtiyacı gündeme gelirken, kış aylarında alanların ısıtılması zorunlu olmaktadır.

GEMİ KLİMALARI

 Gemilerde ısıtma – soğutma – havalandırma ve nemlendirmeye yönelik işlev gösteren sistemler, inverter teknolojisiyle birlikte üretilmektedir. İklimlendirme çözümleri arasında tercih yapılırken, hangi taşıt tipine daha yüksek bir armoni göstereceğinin analiz edilmesi önemlidir. Bu bağlamda; alçak ve yüksek hızlı parametreler kadar, montajlama seçenekleri de dikkate alınmalıdır. Yüksek kapasiteli gemi klimaları  kimi araçlarda yer tipi, kimilerinde ise duvar tipi montajlama seçenekleri sunarlar. Özellikle yolcu taşıyan su taşıtlarının yolcuların konaklamasına ayrılmış bölmelerinde yer ve duvara adapte edilen seçenekler sıklıkla tercih edilmektedir.

gemi klimaları

Gemilerde kullanılan iklimlendirme seçenekleri şu şekilde olmaktadır;

 • Duvar tipi klimalar
 • Kaset tipi klimalar
 • Yer tipi klimalar
 • Salon tipi klimalar
 • Kanallı klimalar
 • Makina kontrol odası kliması

Engine Control Room Air Conditioner

makina kontrol odası kliması

Bu genel tasnifin dışında, mekanizmanın faaliyet gösterirken kullandığı materyallere ve sistemin fonksiyonel yapısına göre de bazı tipolojiler mevcuttur. Bu merkezî ısıtma ve soğutma sistemlerinden bazıları şöyledir;

 • Alçak Basınç Sistemi: Isıtılmış – soğutulmuş hava tavandaki menfezlerden iç mekanlara transfer edilir. Düşey açıklıkların bulunduğu camlı bölmelere hava akışının daha fazla iletilmesi gerekir. Çevreyi rahatsız edecek düzeyde bir ses seviyesi gözlenmez.
 • Tek Kanallı Sistemler: Tek kanalı klimalar arasında son ısıtmasız bir alt tiplemedir. Temizlik ve bakım seanslarına ihtiyaç duymayan bu uygulama, düşük bir maliyetle pratik kurulum avantajı sergiler. Çok kapsamlı bir faaliyet göstermemesi nedeniyle, tek tip ihtiyaçlara yönelik planlamalarda tercih edilmektedir. Soğuk iklim tiplerinde havanın homojen bir şekilde ısıtılması gereksinimine karşılık gelmez. Soğutma kapasiteli bir kurgulamaya sahiptir. Genellikle geniş çaplı gemilerde tercih edilmektedir.
 • Tek Kanallı Son Isıtmalı Sistemler: Havanın ısıtılmasına da olanak tanıyan bu cihaz, termostat yardımıyla veya manuel olarak kontrol edilebilir. Tavana ve duvara sabitlenebilen seçenekleri mevcuttur. Tavan adaptasyonlarında daha düşük desibelde çalışmasına olanak tanıyan ek birimler kullanılabilir.
 • Çift Kanallı Sistemler: Kanalarda sıcak ve soğuk hava dolaşımı sağlanmaktadır. Çift kanallı klima seçenekleri mevsimsel şartlar göz önüne alınarak farklı varyasyonlarda tasarlanabilmektedir.
 • Egzoz Sitemleri: Bir merkezî birim ve kanallardan oluşmaktadır. Bakım ve temizlik aşamasında oldukça pratik bir sürece ihtiyaç duyar.

 

GEMİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

 

            Yolcu ve yük taşıma gemilerinde ve buna benzer birçok ihtiyaca yönelik düzenlenen  deniz taşıtlarında soğutma sistemleri yaşamsal bir nitelik taşır. Mutfak malzemelerinin, atıkların, odaların, ve benzeri alanların soğuk tutulması tüm yolculuk boyunca ehemmiyet göstermektedir. Klasik soğutma suyu devresinde; genleşme tankı ve pompalar yer alır. Ayrıca bu kurgulamalarda kullanılan diğer yardımcı elemanlar şu şekilde olmaktadır: Filtreler, evaporatörler, termostat ve ön ısıtıcı.

Gemi soğutma sistemleri yelpazesinde sıklıkla kullanılan soğutucu seçenekleri şunlardır;

 • Tatlı su soğurma sistemleri
 • Deniz suyu soğurma sistemleri
 • Hava soğutmalı sistemler
 • Soğuk odalar
 • Buharlaştırıcılar

Merkezî soğutma çözümlerinin çevreye fazla zarar vermemeleri önemli bir hususiyettir.

 

GEMİ SOĞUK ODA SİSTEMLERİ

 

            Erzak depolama ve ürün nakliyesi gibi durumlar söz konusu olduğunda, gemi soğuk oda sistemleri  önem arz etmektedir. Belli bir ısı derecesinin sabit kılınmasına dayalı bu uygulama, aynı zamanda düşük maliyetli bir projeye ihtiyaç duyar. Çok fazla güç tüketimini engellemek için ısı dalgalanmalarının önüne geçmek gerekmektedir. Bu da ancak, gerekli ısı yalıtım planlamasının yapılmasıyla mümkün olacaktır.

gemi soğuk oda servisi

 

GEMİ FANLARI

 

            Denizcilik sektöründe, endüstiyel ekipmanlar kapsamında yer alan havalandırma ünitelerine; tanker, yolcu gemisi, yük gemisi, konteyner, yat ve botlarda ve özellikle makine dairelerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölmelerde oluşabilecek kirli hava akımını filtrelemek ve tazelemek yolunda faaliyet gösterirler. Bunun yanı sıra, kanal fanları ve exproof fanlar bulunmaktadır.

Gemi fanları arasında yer alan exproof fan; tehlikeli alanlarda zorunlu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Patlama, alevlenme gibi olasılıkların bulunduğu her alanda kullanılması gerekmektedir. Yuvarlak kanal fanlarında ise kendi içinde birkaç farklı çeşit bulunmaktadır. Akustik izoleli kanal fanları ise düşük ses seviyesi gösteren bir havalandırma ünitesidir.

gemi fanı

GEMİ KLİMA TAMİRİ

 

            Soğutma sistemlerinin olası arızalarında sistematik ve tam teşekküllü bir onarım seansı uygulanmalıdır. Kompresör ve evaporatör değişimi, bütünsel revizyon, yağ ve gaz dolumu, gaz kaçaklarının tespiti ve onarımı, kondenser yenilenmesi gibi doneler sağlıklı bir yolculuğa imkan verebilmek açısından önemlidir.

Gemi klima tamiri; genel bir bakım seansı ya da arızalı birime odaklı bir müdahaleyi içerebilir. Yaşam alanları, makine dairesi, kumanda kontrol odası, soğuk oda ve buzlukların bakımı ve yedek parça temini gibi unsurlar nitelikli bir firma tarafından doğru ve kaliteli ekipman kullanımıyla gerçekleştirilebilir.

 

GEMİ BUZLUKLARI

 

            Gemi mürettebatının ve yolcuların yiyecek ve içeceklerinin korunması başta olmak üzere; soğuk tutulması gereken diğer ürünlerde gemi buzlukları kullanılmaktadır.Gemi soğutma sistemleri,gemi taşımacılığı da gün geçtikçe artan bir ticaret kolu olarak gelişme göstermektedir. Bu bağlamda limanlar arası ulaşımın belli bir zaman dilimine yayılması, erzak varlığının bozulmadan muhafaza edilmesini gerekli kılar. Böylece tüm personel ve yolcuların yeme-içme ihtiyacı karşılanmış olacaktır.Gemi soğutma sistemleri ,uzun seyahatlerde, verimli hava şartları ve ısı derecelerinin sağlanması kadar, gıdaların taze kalmasını sağlamak da önem teşkil etmektedir. İhtiyaca yönelik hacimlerde ve içerikte, birçok buzluk seçeneği bulunmaktadır.

 

GEMİ SOĞUTMA MALZEMELERİ

 

            Gemi soğutma malzemeleri birçok soğutma arayışına cevap veren ekipmanların tümünü kapsamaktadır. Soğuk odalar, buzluklar, klimalar bu kapsamda yer alan bazı üretimlerdendir. Ayrıca bu tip sistemlerin bünyesinde soğutucu kompresörler, evaporatörler, kondenser ve fan coilleri gibi materyaller bulunmaktadır.

ALYATEK havalandırma ve soğutma çözümlerini hayata geçiren kurumsal bir firma olarak; deniz taşıtlarına teknik sistemlerinin kurulumu ve gerekli periyotlarda bakım / onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi üzerine hizmet sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, gemi mekaniği ve ürünlerinin temin edilmesinde de öncül kuruluşlardan biridir. Yük ve yolcu gemilerinde, soğuk oda sistemlerinin yapılandırılması ve soğutma sistemlerinin montajlanması gibi uygulamalarda gerekli teçhizata sahiptir. Gemilerdeki;

 • Makine dairesi
 • Jeneratör odası
 • Ambar alanları
 • Yaşam mahalleri

 

gibi bölmelerin havalandırılması, soğutulması ve belli bir sıcaklık düzeyine ulaştırılması bağlamında gerekli tasarımları hayata geçirmektedir. Buna ek olarak, gemi donatım malzemelerinin ve tüm soğutucu materyallerin temin edilebileceği bir adres olarak varlığını sürdürmektedir.

Gemi klima seçenekleri ve gerekli tamirat işlemlerinin yerine getirilmesi doğrultusunda, hizmet sağlayan deneyimli bir ekibe sahiptir. Yıllardır deniz endüstrisinde tüm gereksinimleri layıkıyla karşılayan ALYATEK, hizmet verdiği yan kollar şunlardır;

GEMİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

 • Gemi klima sistemlerinin kurulumu
 • Soğuk oda tasarımı
 • Klima bakım ve onarımı
 • Soğutucu ekipman ve buzluk temini
 • Gemi fanları tedariki

http://vrfklimabayi.com                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!  http://www.alyashipservices.com